Zertaz ari gara?

Emakumeen kontrako indarkeriaKonzeptu honetan indarkeria sexistak eta horren barruan genero indarkeria ere biltzen ditugu. da emakumea izateagatik emakumeen kontra bideratzen dena edo haiengan proportziorik gabeko eragina duena, genero diskriminazioaren agerpen gisa eta emakumeentzako kalte edo oinaze fisikoa, psikologikoa, sexuala edo ekonomikoa dakarrena edo ekar dezakeena mehatxuak, beldurrarazteak eta hertsatzeak edo askatasun-gabetze arbitrarioak barne hartuta, bizitza publikoan nahiz pribatuan gertatzen direnak.

Indarkeria honek hainbat indarkeria mota adierazten ditu.

  •  Indarkeria bikotean edo bikote oihan.
  • Sexu-indarkeriaren agerpen ezberdinak: sexu erasoa, sexu abusua, sexu jazarpena lanean edo hezkuntzan eta sexu abusua familian, komunitatean, hezkuntzan, lanean eta esparru publikoan.
  • Feminizidioa
  • Emakumeen eta nesken salerosketa
  • Sexu-esplotazioa
  • Gazteegitan ezkontzea, ezkontza hitzartua edo behartua
  • Emakumeen genitalen mutilazioa
  • Emakumeen duintasuna, osotasuna edo askatasuna kaltetzen duen edo kalte dezakeen beste edozein indarkeria mota, nazioarteko itunetan, Espainiako Zigor Kodean edo Estatuko nahiz Foru Komunitateko araudian aurreikusirik dagoena.
 
 

Sakanako Mankomunitateko Berdintasun Zerbitzua

Altsasuko Udalaren Berdintasun Zerbitzua

 

Laster ere APP eskuragarri izango duzu:

 

Skip to content